Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Urologiczny dr n.med. Marcin Janusz Chlabicz

Badanie gruczołu krokowego

Badanie przezodbytnicze gruczołu krokowego (stercza)  – badanie per rectum, DRE (ang.) – digital rectal examination

Jest to podstawowe badanie wykonywane w trakcie fizyklanego badania urologicznego. Przeprowadza się je najczęściej w pozycji kolankowo-łokciowej, w pozycji leżącej na boku z podkurczonymi nogami, w pozycji stojącej, gdy pacjent pochylony jest do przodu, a także w pozycji leżącej na wznak z nogami ugiętymi w kolanach.

Na początku badania ocenia się okolicę odbytu pacjenta pod kątem obecności żylaków, szczelin lub guzów. Wprowadzają palec do odbytu ocenia się  napięci mięśni zwieracza odbytu oraz dostępną w zakresie badania ścianę odbytnicy celem wykluczenia innych nieprawidłowości takich jak guzy, polipy lub przetoki jelita.

W trakcie badania guczołu krokowego należy ocenić jego wielkość, spoistość, kształt i ewentulną boleśność. Prawidłowy gruczoł krokowy ma masę około 20 g, długość wynosi około 3,5 cm, szerokość do 4 cm. Posiada wyraźne granice, a jego konsystencja przypomina spoistość kłębu kciuka. W większości przypadków wyczuwalna jest też bruzda międzypłatowa.

Wyczuwalne w trakcie badania znaczne powiększenie  gruczołu krokowego, równomierne wzmożenie jego spoistości. a także częsty zanik bruzdy między płatami wskazuje zazwyczaj na łagodny rozrost. Stwierdzane w czasie badania obszary o zwiększonej konsystencji mogą sugerować obecnośc włoknienia pozapalnego, zmian pogruźliczych lub nowotworu. Żywa bolesność, umiarkowane powiększenie i ciastowata konsystencja w trakcie badania najczęściej świadczą o ostrym stanie zapalnym.