Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Urologiczny dr n.med. Marcin Janusz Chlabicz

dr n.med. Marcin Janusz Chlabicz

Specjalista urolog

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałem w 2000r. Staż podyplomowy odbywałem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Po stażu w latach 2001 – 2013 pracowałem jako asystent w Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie prowadziłem również zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego. W 2010r. ukończyłem specjalizację w dziedzinie urologii i uzyskałem tytuł specjalisty (FEBU- Fellow of the European Board of Urology). W 2012r. uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej, w której oceniałem wybrane parametry antyoksydacyjne w surowicy i tkance nerkowej u chorych na raka nerki. Obecnie jestem asystentem na Oddziale Urologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

Jestem uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów z zakresu urologii. Od wielu lat biorę udział w najważniejszych kongresach w kraju i za granicą. Jestem również członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology.

W pracy zawodowej zajmuję się leczeniem nowotworów układu moczowego, głównie raka gruczołu krokowego, raka nerki, pęcherza moczowego i jąder, a także łagodnego rozrostu stercza oraz kamicy moczowej. Posiadane doświadczenie zawodowe pozwala mi na kompleksową diagnostykę i dobór optymalnego leczenia chorób układu moczowego.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Urologiczny dr n.med. Marcin Janusz Chlabicz