Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Urologiczny dr n.med. Marcin Janusz Chlabicz

PSA

Specyficzny antygen sterczowy, PSA (ang.) – prostate specific antigen